ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен
Иновативно училище

Екип

Екип на ОУ "Д-р Петър Берон" през учебната 2023/2024 година

РЪКОВОДСТВО

Ваня Дражева - Директор

работно време: 8:00 - 16:30

Приемно време за ученици, родители и граждани: 

Понеделник: 13:00 - 14:00 часа

Петък: 14:00 - 15:00 часа

Даниела Кермова - заместник директор - учебна дейсност в начален етап
Светослава Илиева - заместник директор - учебна дейност в прогимназиален етап
АДМИНИСТРАЦИЯ

Вилота Радкова - главен счетоводител

Анета Игнатова – ЗАТС

Таня Бекова - домакин

ОХРАНА
 
МАЙСТОР ПОДДРЪЖКА
Атанас Христов
МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТ
Галинка Петранова
СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА
Анатолий Рачовски - училищен психолог
Виолина Иванова - ресурсен учител
Таня Палазова - логопед
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - прогимназиален етап
Галина Петрова - български език и литература
Силвия Вакинова-Грунчева - български език и литература
Валентина Христова - български език и литература

Маргарета Ковалска - английски език

Деница Никифорова - английски език

Стетослава Илиева - ЗДУД английски език
Ваня Дражева - Директор, руски език
Анелия Иванова - математика 
Таня Цветанова - математика и КМИТ
Цветелина Кирова - математика
Маруся Кехайова - математика; физика и астрономия; човекът и природата
Неда Кръстева - КМ и КМИТ
Стела Христова - история и цивилизации
Стела Евстатиева - география и икономика
Виолета Бенкова - човекът и природата; химия и опазване на околната среда; биология и здравно образование
Цветослав Цветанов - музика
Любимка Петкова-Вутова - изобразително изкуство
Анелия Атанасова - технологии и предприемачество; български език и литература
Галя Литова - КМ, КМИТ и технологии и предприемачество
Константин Згуровски - физическо възпитание и спорт
Весела Станоева - физическо възпитание и спорт
Теменужка Решовска - учител целодневна организация на учебния ден
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - начален етап
Даниела Кермова - ЗДУД, изобразително изкуство
Нора Николова - екип 2"а" клас
Кремена Ангелова - екип 2"а" клас
Нели Цветкова - екип 2"б" клас
Анелия Петрова- екип 2"б" клас
Моника Димитрова - - екип 2"в" клас
Цветослава Жабарска - екип 2 "в" клас
Емилия Янева - екип 3"а" клас
Десислава Великова - екип 3"а" клас
Емил Израелов - екип 3"б" клас
Кристиана Константинова - екип 3"б" клас
Ивелина Тодорова /м/- начален етап
Милка Стефанова - екип 3"в" клас
Пламенка Дочева - екип 3"в" клас
Милена Василева - екип 4"а" клас
Димка Дилкова - екип 4"а" клас
Дианка Първанова - екип 4"б" клас
Росица Василева - екип 4"б" клас
Даниела Стоянова - екип 4"в" клас
Росица Денчева - екип 4 "в" клас
Цветелина Таскова - екип 4"г" клас
Рени Георгиева - екип 4"г" клас
Цветелина Конова - екип 1"а" клас
Андриан Русанов - екип 1"а" клас
Мария Георгиева - /м/ - начален етап
Мая Кочевска - екип 1"г" клас
Мария Ячева - екип 1 "г" клас
Малинка Евтимова - екип 1"в" клас
Гретхен Кирчева - екип 1"в" клас

Габриела Николова - екип 1"б" клас

Ралица Гарева - екип 1 "б" клас

Цветана Лукова - предучилищна група
 ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ
Петя Меразова
Лилия Ленкова
Силвия Тодорова
Анка Петкова
Дора Панова
Надя Йорданова