ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен
Иновативно училище

Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Правомощия на обществения съвет (Глава четиринадесета – ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ, от чл. 265 до чл. 270 от Закона за предучилищното и училищно образование)

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Редовни членове:

Председател: инж. Петър Йочков - представител на родителите

Членове:

  1. Рени Кръстева, представител на ПРБК
  2. Веселка Василева - представител на родителите
  3. Ива Петкова - представител на родителите
  4. Мая Иванова - представител на родителите
  5. Мирослава Чудомирова - представител на родителите
  6. Станислав Димитров - представител на родителите

Резервни членове:

  1. Десислава Маринова - представител на родителите
  2. Павлина Горанова - представител на родителите