ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен
Иновативно училище

Олимпиади и състезания

Заповед за определяне на графици за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2023-2024 година

 

 

 

 

Прикачени документи

Протокол от арбитрирането на рисунките от Областния кръг и допускане за участие в Национален кръг на НС "Лаборатория за изкуство"
Протокол класиране и резултатите от общински кръг на НС "Лаборатория за изкуство"
Протокол с резултатите на явилите се на общински кръг на НС "Лаборатория за изкуство" 7 клас
Протокол с резултатите на явилите се на общински кръг на НС "Лаборатория за изкуство" 6 клас
Протокол с резултатите на явилите се на общински кръг на НС "Лаборатория за изкуство" 5 клас
Протокол с резултатите на явилите се на общински кръг на НС "Лаборатория за изкуство" 4 клас
Протокол с резултатите от общински кртъг на олимпиадата по БЕЛ
Протокол с резултатите от общински кръг на НС "Ключът на музиката" 6 клас
Протокол с резултатите от общински кръг на НС "Ключът на музиката" 5 клас
Протокол с резултатите от общински кръг на НС "Ключът на музиката" 4 клас
Протокол с резултатите от общински кръг на олимпиадата по астрономия
Протол с резултатите на класираните за областен кръг на олимпиадата "Знам и мога"
Протокол с резултати от общински кръг на олимпиадата по ХООС
Протокол с резултати от Общински кръг на олимпиадата по БЗО
Протокол с резултатите от общински кръг на олимпиадата по история и цивилизации
Протокол с резултати от общински кръг на олимпиадата по физика
Протокол с резултати от общински кръг на олимпиадата по география и икономика
Протокол с резултати от общински кръг на олимпиадата по математика 4-7 клас