ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен
Иновативно училище
Основно меню

Прием в 1 клас

 

СЪОБЩЕНИЕ 

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

 

 

 

 

   ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 Г.

В ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 г. в ОУ „Д-р Петър Берон“ - Плевен ще се осъществи съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН и Правилата за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Плевен и град Славяново.

 

I. Класирането на кандидатите за първи клас ще се извърши по приложените критерии. /Виж приложение/ – Правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Плевен и град Славяново 2024 г.

II. Прилежащ район на училището /Виж приложение/- Прилежащи райони на училищата в град Плевен 2024 г.

III. Необходими документи:

1. Заявление по образец /изтегли/ - заявление 24-25

2. Удостоверение за промени на постоянен/настоящ адрес от общинска администрация, издадено преди датата на подаване на заявлението, на детето или родителя/настойника. /Представя се само от кандидатите, които се класират по критерии – 1, 2, 3 и 4./

3. Удостоверение от училището, ако детето се обучава в ПГ в същото училище или друго дете от семейството се обучава в същото училище.

IV. Заявленията за кандидатстване ще се приемат от 12 февруари 2024 г. до 27.05. 2024г. включително в електронна среда и на място в деловодството в училището.

 V. Указания за подаване на документите онлайн:

  1. Разпечатайте, попълнете, подпишете и сканирайте/снимайте заявлението.
  2. Ако прилагате документи по критерии 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 също ги сканирайте/снимайте.
  3. Прикачете заявлението и сканираните документи към писмо и изпратете на следния e-mail: info-1500110@edu.mon.bg
  4. След обработване на заявленията ще получите входящ номер на имейла, от който сте изпратили писмото.

Входящият номер ще бъде съобразен с датата и часа на полученото от Вас писмо в посочената училищна електронна поща. Моля, пазете входящия номер. Той ще Ви е необходим за проверка на класираните за прием ученици!

Заявления, изпратени преди 8:30 ч. на 12 февруари 2024 г., няма да бъдат обработвани.