ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен
Иновативно училище

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА 

 

 V "в" - 1 свободно място

 VII "б" - 1 свободно място

VII "г" - 2 свободни места