ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен
Иновативно училище

НП "Иновации в действие"

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите между училищата. Иновативните училища избират помежду си партньор за сътрудничество и обмяна на иновации.
Ползвите от проекта са подкрепата за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.

2022/2023 учебна година

Като иновативно училище ОУ „Д-р Петър Берон” – Плевен за трета година се включи в НП „Иновации в действие”. Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в избрано от Вас училище - партньор от цялата страна. В четири дни може да споделите и да преживеете промяна, която да бъде решаваща за Вашата работа, за Вашето училище и за Вашия живот.

Наши партньори по националната програма за 2022/2023 учебна година са:

Иновативно училище

СУ „Емилиан Станев” - Велико Търново

Неиновативно училище

ОУ „Христо Ботев” – Черноморец

 

От 27 до 30.03.2023 г. педагогически специалисти и ученици от нашето училище гостуваха на великотърновско СУ „Емилиян Станев“ - домакин на регионален форум по НП „Иновации в действие“. Във форума взеха участие общо 158 директори, педагози и ученици от областите В. Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра, Плевен, Добрич и Бургас. Специални гости бяха представителите на българското училище в Братислава, а съорганизатор – РУО – Велико Търново. Темата на форума бе „Иновации в училището на XXI век“. Работата протече в 4 ателиета, ръководени от преподаватели във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и НВУ „Васил Левски“. Наблюдавахме открити уроци на иновативната паралелка, обменихме опит, изслушахме обобщенията на фасилитаторите и споделихме с колегите си добри практики. СУ „Емилиян Станев“ предложи на гостите концерт, в рамките на който свириха, пяха и танцуваха най-добрите им възпитаници. Разгледахме Велико Търново – град с история, традиции и бъдеще. Посетихме няколко музейни експозиции.

През месец април очакваме да ни гостуват педагогически специалисти и ученици от СУ „Емилиян Станев“ - Велико Търново и ОУ „Христо Ботев” – Черноморец.

 

Изпълнение на дейности по НП „Иновации в действие“