ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен
Иновативно училище

Национални програми

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

  1. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

  1. Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2027 г.

  2. Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта"
  3. Национална програма „Иновации в действие“
  4. Национална програма „Без свободен час“
  5. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
  6. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“

Модул 1. „Подпомагане на екипите за обхват“