ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен
Иновативно училище
Основно меню

Проект "Равен достъп до училищно образование в условия на кризи"

Проект на МОН  „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“