ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен
Иновативно училище
Основно меню

ОРЕС

Уважаеми учители и родители,

Във връзка с изпълнение на т. 7 от Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на
министъра на здравеопазването, т. 3 от Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката и заболеваемост от COVID-19 за област Плевен 750 на 100 000 население, обучението в ОУ "Д-р Петър Берон“ от 02.11.2021г. /вторник/ ще се организира синхронно в електронна среда от разстояние за всички паралелки.
Платформата за осъществяване на ОРЕС е Teams на edu.mon.bg.