ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен
Иновативно училище
Основно меню

Обедно меню за периода от 12.06. до 16.06.2023 г.

Обедно меню за периода от 05.06. до 09.06.2023 г.

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НАСТОЙНИЦИ И УЧЕНИЦИ, 

 

ОУ "Д-р Петър Берон" гр.Плевен се присъединява към уеб портала Smartercard.bg за зареждане на електронни купони за столово хранене на учениците! 

Порталът ще улесни в голяма степен ползващите го родители и ученици в цялостното управление на процеса по заявяване и управление на здравословното училищно хранене. 

Новата система ще замени стария начин за заявяване на обедното хранене. Децата ще използват  индивидуални безконтактни карти за получаване на обяд в училищния стол. Тези карти ще се закупуват еднократно от кетъринговата фирма, осъществяваща услугата по училищното хранене на цена от 2,00 лева за карта. При загубена или унищожена карта, тя ще може да бъде заменена с нова на същата цена.   

Това ще спести на родителите време, както и няма да им се налага в работно за тях време да идват до училището и да се редят на опашки за купони. Чрез портала родителите и настойниците ще могат: да поръчват училищния обяд на децата си чрез интернет, да заплащат обяда чрез виртуален ПОС терминал, да управляват електронните дневни купони за учениците в случай на отсъствие на детето, да отказват или пренасочват купона в рамките на деня, което може да се направи до 8.00 часа. Ще могат в онлайн режим да проследяват дали детето е получило обяда си както и да имат пълна статистика за направените и заплатени месечни поръчки.  

Цената за поддръжка и обработка на профила на родителя или настойника и данните на ученика в електронната платформа Smartercard.bg е 3.60 лв. на месец. Сумата се заплаща от родителите, които ще се регистрират и ще ползват online платформата на период, месец, тримесечие или учебен срок.  

Със своята надеждност СИСТЕМАТА е съобразена с всички изисквания за сигурност и работа с лични данни. 

 

Цената за един брой обедно хранене заявен чрез уеб портала Smartercard.bgн остава 3,50 лв.

 

Разбира се, остава възможността да поръчват училищния обяд и по досегашния ред 

Успоредно с електронната система, могат да се ползва и старата система за заявяване на обедно хранене.

  1.  Заявкате и плащанията се осъществява в училищния стол всеки четвъртък от 7,00 часа  до 9,00 часа.
  2. В столовата на училището заявки и плащанията могат да се правят всеки ден от 13.00 часа до 15.30 часа. В столовата на училището заявки могат да се правят само от ученици.
  3.  При заявено обедно хранене в училищния стол  на служител от кетъринг фирмата и внезапно отсъствие на ученик, обедното хранене НЕ може да се прехвърля за следващ ден. Храната от заявенните обедни хранения могат да се вземат всеки ден от 12,00 часа  до 14,00 часа.
  4. Заплащането извършено чрез директен превод към банковата сметка на кетъринг фирмата се преустановява.
  5. Цена наобеднотохранене заявено на служител от кетъринг фирмата е 4.00 лева.