ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен
Иновативно училище
Основно меню

Информация за свободни места за втори етап на класиране за прием в VIII клас за 2022/2023 година

Статус на записване на учениците за прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година на първи етап
РУО - ПЛЕВЕН