ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен
Иновативно училище
Основно меню

Посещение във войскови район 1163 във връзка с организирания "Ден на отворените врати"