ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен
Иновативно училище

История

Запознайте се с историята на нашето училище! 

Обществено-икономическите условия в България между 50-те и 60-те години на ХХ-ти век довеждат в град Плевен много млади хора от селата на бившия Плевенски окръг и Предбалкана. Като резултат от тези миграционни процеси в града възниква остра училищна криза. Започва усилено строителство в местността Бейски баир. Изкореняват се лозята и на тяхно място се строят къщи, жилищни блокови и кооперации. Така в продължeние на 15-20 години възниква новият жилищен комплекс „Сторгозия“. Кварталът се населява предимно от млади семейства, а децата им, които са на училищна възраст няма къде да учат. В тези години на Бейски баир има само едно училище и то е техникум по строителство. Това е сегашната стара сграда на Основно училище „Д-р Петър Берон“, която е построена от учителите и учениците на техникума през 1958 година.

С решение на Общинския съвет на град Плевен от месец май 1962 година се създава Основно училище „Георги С. Раковски“. Настанява се в сградата на техникума. На 15 септември 1962 година е първият учебен ден за децата от Основното училище. Директор на училището е Владимир Марков. Отначало сградата се обитава и от двете училища – техникума и основното.

От 1962 до 1969 година училище „Георги С. Раковски“ е основно. През 1969 г. е построено училище „Пейо Яворов“ и на 15 септ. 1969 година учениците от прогимназиалния курс на училище „Г. С. Раковски“ са преместени в него. Училището става начално, като се преименува в Начално училище „Д-р Петър Берон“. Директор на училището е Цветанка Искрова, която работи само една учебна година като такава. От учебната 1970/1971 година до 1978/1979 година директор на училището е Генка Вутова. Тогава училището разполага с 10 класни стаи. В шест от тях се провеждат учебни занятия. В две стаи се помещават полудневните детски градини. Има учителска стая и занималня. В двора на училището има две дървени бараки, които се използват за физкултурен салон и работилница по трудово обучение. Дворът на училището не е облагороден. Обучението се води на две смени. Има 12 паралелки начален курс, с общ брой на учениците 500. Материалната база на училището е много бедна.

Поради ограничения капацитет сградата на училище „Пейо Яворов“ не може да побере всички ученици от квартала. Започва строителство на нова сграда към Начално училище „Д-р Петър Берон“, която с допълнителна постройка се свързва със старата сграда. Строителството на сградата започва през 1969 година и завършва през 1972 година. На строежа усилено работят както строителните работници, така също и учители. Педагозите написват послание към бъдещите поколения и колеги и го полагат в основите на сградата. С Решение № 144 от 27 юни 1972 година на Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет – град Плевен, Начално училище „Д-р Петър Берон“ се трансформира в основно училище. Предложението е направено от тогавашния началник на „Народна просвета“ Теофан Диков.

Междувременно има решение на Окръжен народeн съвет – Плевен от 1974 година училището да се трансформира в средно, но по финансови причини то не се реализира. Прави се ново преразпределение на районите на двете основни училища в квартала. ОУ „Д-р Петър Берон“ приема децата от Бейски баир и 14 жилищни блока.

На 15 септември 1972 година училището посреща най-тържествено новите си възпитаници. Присъстват ученици, родители, учители и гости. За учебната 1972/1973 г. училището не е напълно комплектовано. Няма VІІІ-ми клас. Не разполага с никаква материално-техническа база и учебни помагала. Новопостроената сграда се оказва неподготвена за есенно-зимния сезон. Няма отопление. Учи се на три смени в старата сграда на училището почти до Нова година. Родителите извършват изкопните работи за полагането на паропроводните тръби. Училищното настоятелство и обществените организации на квартала активно се включват при решаване проблемите на училището. Учителите не се отчайват, а напротив, мобилизират усилията си докрай, за да осигурят резултатна учебно-възпитателна работа. Вътрешната украса на училището е направена от преподавателя по изобразително изкуство Христо Йорданов. Помага му Виктор Костов – начален учител. Пълното оборудване на физкултурния салон е дело на преподавателя по физкултура Петър Маринов, а на кабинета по трудово обучение – на Петър Камбуров и Никола Григоров. Усилено се работи за укрепването на колектива и квалификацията на учителите.

През учебната 1972/1973 г. заместник-директор е Стоянка Колева, която работи само 6 месеца в училището. За учебната 1973/1974 година училищното ръководство е в пълен екип – директор е Гинка Вутова, а заместник-директори са Виолета Огнянова и Йордан Заков. През 1975 г. на мястото на г-жа Огнянова е назначена Сабиха Алиева. Решават се редица проблеми на училището: прави се циментова ограда на двора и плочниците на трите площадки. Постепенно се обогатява материалната база.

От 1979 г. директор на училището е Веска Нитова, която работи като такава до пенсионирането си през 1995 г. Насочва работата на училището към издигане нивото на квалификационната дейност, сътрудничеството между учители и ученици и най-вече за създаване на добър психологически климат в колектива. Заместник-директори са Сабиха Алиева и Йосиф Бояджиев. От 1982 година на мястото на г-н Бояджиев е назначена Карамфила Стоянова. Подобрява се материалната база на училището. Налага се да бъде подменен покрива на старото крило на училището. 15 дни учителите работят от сутрин до вечер заедно със строителните работници. Подобрява се интериора като се прави художествено издържана тематична украса. Освежава се фасадата на училището. Правят се 6 асфалтирани площадки в двора. Поставя се метална ограда. По повод 1300 годишнината от създаването на българската държава се прави голямо пано с историческа тематика от Петър Камбуров и Христо Йорданов. Залесява се двора. Подменя се пода на физкултурния салон за учениците от началния курс. Същият е направен от учителите по физкултура Христо Ненев, Борис Захариев и Савка Захариева, които работят безвъзмездно. Сменено е обикновеното електрическо осветление с луминисцентно. Закупува се нова мебелировка за класните стаи. Обзавеждат се учителската стая и дирекциите. Училището става уютно и привлекателно. Лекарският кабинет е създаден веднага след откриване на училището, а зъболекарският едва през 1982 г. Училището има и логопедичен кабинет. По този начин е осигурено пълно медицинско обслужване на учениците. Повече от 20 години доктор Търпанов се грижи за здравето и здравната просвета на учениците. Той работи с медицинските сестри Пътова, Помакова, и Иванова.

От 1992 до 1995 година заместник-директор на училището е Георги Кръстев. През 1995 година той става директор, а помощник-директор е Рени Кръстева.

Училищното ръководство през годините се се стремяло да обнови и модернизира материално-техническата база на училището, да създаде благоприятни условия за учение и труд на учителите и възпитаниците от ОУ „Д-р Петър Берон“. За тази кауза е работил и Генадий Гешев – директор на училището до 2010 година. В условията на динамични промени и делегиран бюджет, успешно отстоява и развива традициите на училището и сегашният директор Ваня Дражева.

През всичките години училището е в тясно сътрудничество с училищното настоятелство, родители и жители на квартала. Училищните настоятели Петър Паунов, Георги Маринов, Константин Копчев, Рашид Муратов, Юли Димитров, Цветан Танчев подпомагат училището с парични средства, техника, закупуват награди за изявени ученици, осигуряват транспорт за ученически екскурзии. Съдействат за бързото решаване на училищните проблеми.

В училището системно се работи за повишаване на квалификацията на учителите. Развива се богата вътрешно-методическа работа, посещават се курсове за следдипломна квалификация. Дълги години учители от началния курс са били базови учители от бившия учителски институт „Лазар Станев“. От средния курс базови учители са били Берта Симеонова, Йонка Недкова, Вася Василева, Христо Йорданов, Венета Жекова, Веселка Илиева и Митко Димитров. За високи постижения в учебно-възпитателната работа са удостоени със звание „Отличник на МНП“ служителите: Митко Димитров – 1974 г., Тотка Гъркова – 1980 г., Дешка Симеонова – 1985 г. и Сабиха Алиева – 1991 г. През 1996 г. Тотка Гъркова е наградена с орден „Кирил и Методий“ ІІІ степен. Звание „Старши учител“ получават: Митко Димитров – 1989 г., Николина Ташева – 1989 г., Христо Йорданов – 1989 г., Цветанка Гатева – 1989 г. и Вася Василева през 1990 г. През учебната 1989/1990 година със звание „Главен учител“ са удостоени Николина Ташева – учител по български език и литература и Митко Димитров – учител по музика.

Първият детски хор е създаден още при откриването на училището. Негов ръководител е Тодоринка Трифонова. През 1980 година училищния хор под ръководството на Николай Попов завоюва лауреатско звание и бронзов медал на V-ти Републикански фестивал. Народният хор при Основно училище „Д-р Петър Берон“ е основан през 1981 година от учителя по музика Митко Димитров. За по-малко от две години съществуване през 1983 г. хорът успешно преминава етапите на VІ-ти Републикански фестивал, на който е удостоен с лауреатско звание и златен медал. Златни медали са връчени на ръководителя и на 57-те певици от хора. Съставът е първенец и носител на Златната значка на окръжния етап на VІІ-ми Републикански фестивал. На срещата на най-добрите хорови състави в град Тетевен през 1989 година нашият хор е удостоен със специалната награда на журито и окачествен като „най-добрия училищен народен хор“ в България. Десетки дипломи и грамоти са спечелени през годините от прекрасния хор. Затова професор Николай Кауфман, професор Кирил Стефанов, Иван Вълев и Петър Льондев пишат песни специално за нашия училищен народен хор.

По финансови причини хорът временно преустановява дейността си от 1992 до 1996 година. До излизането в пенсия на ръководителя на хора Митко Димитров в него са участвали над 900 певци и певици.

През 1990 година, по повод 190 години от рождението на патрона на нашето училище излиза първи и единствен брой на училищна брошура „Бероновски глас“. За юбилейните тържества, посветени на 100-годишнината от Освобождението на Плевен по идея на Николина Ташева се подготвя пиесата „Крепости“ по романа на Стефан Дичев. Групата на младите ученици-артисти гастролира в селата на бившия Плевенски окръг. Навсякъде са посрещнати радушно, а салоните са препълнени. Учениците и кръжочниците на учителя по изобразително изкуство Христо Йорданов участват със собствени рисунки в детски изложби, в биеналето в град Тръстеник, за което са наградени с грамоти и отличия. Днес неговото дело с успех продължава Любимка Петкова – Вутова – млад учител, палещ децата за нови и красиви дела.

МАРШ НА УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“

текст: Николина Ташева
музика: Митко Димитров

В град Плевен израстваме ние
старинен и винаги млад.
Тук всеки квартал е градина,
история всеки квадрат.

Красиви училища светят,
най-скъпо за нас е едно –
зовем го с любов и със трепет
УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР БЕРОН“.

В тоз храм на науката свята
дете звънка песен реди,
задачите трудни то смята,
в простори космични лети.

Години ще минат – тогава
обекти безброй ще строим.
Детински мечти ще забравим,
но никога теб, дом любим.

Зовем те с любов и със трепет
УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР БЕРОН“!