ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен
Иновативно училище
Основно меню

Важно

Уважаеми учители и родители,
От 29.10.2021г. започва обучение на ротационен принцип при спазване на следния график:
1. Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от 4, 5, 6 и 7 клас в периода 29.10 - 05.11.2021г. включително и присъствено обучение за всички останали.
2. Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от 1, 2 и 3 клас в периода 08.11 - 12.11.2021г. включително и присъствено обучение за всички останали.