ОУ "Д-р Петър Берон" - Плевен
Иновативно училище
Основно меню

Обмяна на добри практики

Педагогически специалисти от ОУ "Д-р Петър Берон" участваха в обмяна на добри практики в СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ“ - гр. Русе. С благодарност към колегите за радушното посрещане и споделен опит!